24 ตุลาคม 2563
บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง ได้เดินทางไป ♦️ จังหวัดเชียงใหม่ ♦️
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส และ เชิญชวน ทุกท่านร่วมแบ่งปันโอกาส ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

✅ วัดดอนจั่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็กกำพร้าและเด็กยากจน
ซึ่งมีเด็กด้อยโอกาส ราว 720 คน
✅ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์
มี นักเรียน ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 160 คน
✅ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ซึ่งมีเด็กปกติ และเด็กที่ติดเชื้อ HIV / ตั้งแต่เด็กอ่อนแรกเกิด-18 ปี ประมาณ 120 คน

  •   เมนูลัด
  • -->

    สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
    Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0335547000121