ข้อมูลองค์กร
บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถยนต์
ชื่อบริษัท บริษัท นวพรรณลีสซิ่ง จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ( ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 27 สิงหาคม 2547
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์
สำนักงานและสาขา 10 สาขา
สำนักงานใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
นวพรรณลิสซิ่ง สาขานครราชสีมา จ.นครราชสีมา
นวพรรณลิสซิ่ง สาขากันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นวพรรณลิสซิ่ง สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาสระบุรี จ.สระบุรี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาลำปาง จ.ลำปาง
จำนวนพนักงาน 116 คนสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033