ข้อมูลองค์กร
บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถยนต์
ชื่อบริษัท บริษัท นวพรรณลีสซิ่ง จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ( ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 27 สิงหาคม 2547
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์
สำนักงานและสาขา 7 สาขา
สำนักงานใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขากันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นวพรรณลิสซิ่ง สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาสระบุรี จ.สระบุรี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นวพรรณลิสซิ่ง สาขาลำปาง จ.ลำปาง
จำนวนพนักงาน 116 คนสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29-31 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0335547000121