345 หมู่ 8 ถนนเดชอุดม-บุญฑริก ตำบลเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์. 045-362666    แฟกซ์. 045-362666


 
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033