22 หมู่ 11 ถนนนางรอง-บุรีรัมย์ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์. 📞 081-2654494 ☎️ 044-633111


 
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29-31 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0335547000121