ข่าวเพื่อสังคม


มอบเงินบริจาค/สิ่งของ และเลี้ยงอาหาร จ.เชียงใหม่ 2563


ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี 2554


ช่วยเหลือน้ำท่วม


มอบอุปกรณ์การเรียน จ.เชียงใหม่  •   เมนูลัด

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1541/29 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
    Call center 045-616789 , โทรศัพท์ 045-643030 โทรสาร 045-643033
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0335547000121